Hàng cồng kềnh và quy ước

 

Cách tính trọng lượng thể tích:

 Cước phí của một lô hàng có thể bị ảnh hưởng bởi không gian mà lô hàng đó chiếm chỗ trên máy bay hơn là trọng lượng thực tế. Đây là trọng lượng thể tích (hoặc trọng lượng kích cỡ)

 Trọng lượng thể tích là gì ?

Trọng lượng theo thể tích của một lô hàng là phép tính phản ánh tỷ trọng của lô hàng đó. Lô hàng thông thường chiếm nhiều diện tích không gian hơn so với trọng lượng thực tế của nó. Trọng lượng theo thể tích, còn được gọi là trọng lượng theo kích thước, được tính và so sánh với trọng lượng thực tế của kiện hàng, số lớn hơn sẽ được sử dụng để tính toán chi phí vận chuyển lô hàng

 Cách tính trọng lượng theo thể tích cho lô hàng quốc tế bạn gửi:

LxWxH/5000 = kg quy đổi trên mỗi kiện hàng trong lô hàng
trong đó: L là chiều dài, W là chiều rộng, H là chiều cao, đơn vị đo là cm

                                                                                         

 

Đối với hàng hoá gửi chậm đường bộ, công thức tính hàng cồng kềnh là: LxWxH/3000 = kg  quy đổi

 

Không có sản phẩm trong danh mục này.